Buddhism

Buddhism är en annan av världens stora religioner som har sina rötter i Indien, och den grundades av Siddhartha Gautama, känd som Buddha. Buddhismen fokuserar på att förstå och övervinna lidandet genom att följa Buddha’s lära, känd som Dharma.

En central doktrin inom buddhismen är det fyra ädla sanningarna, som identifierar lidandets natur, dess orsaker, dess möjlighet att upphöra och den åttafaldiga vägen, som är en guide till rätt handling och andlig utveckling. Buddhisterna tror på reinkarnation och karma, där ens handlingar påverkar ens framtidiga återfödelse.

Buddhism har inga gudar i traditionell bemärkelse, och istället betonar den individens ansvar för sin egen andliga utveckling. Buddhistiska munkar och nunnor lever ett enkelt liv och praktiserar meditation för att uppnå upplysning eller nirvana, vilket är ett tillstånd av fullständig frigörelse från lidande.

Buddhismen har spridit sig över världen och har haft en djupgående inverkan på kulturen och filosofin i många samhällen. Buddhister betonar medkänsla, icke-våld och enkelhet.