Politiska ideologier (Quiz)

0%
0 votes, 0 avg
17

Politiska ideologier och partier (Quiz)

1 / 19

Vilken politisk ideologi vill utjämna skillnader i samhället genom höga skatter?

2 / 19

Vilken ideologisk bakgrund har Miljöpartiet?

3 / 19

Vilken ideologisk bakgrund har Centerpartiet?

4 / 19

Vilken ideologi anser att familjen själv ska få välja vem och hur länge man ska vara barnledig?

5 / 19

Vilken ideologi betonar starkt individens frihet?

6 / 19

Vilken ideologi förespråkade Mussolini?

7 / 19

Under vilket århundrade formades socialismen?

8 / 19

Vilken ideologisk bakgrund har Vänsterpartiet?

9 / 19

Vilken ideologi kämpar mot Patriarkatet

10 / 19

Vilken ideologi förespråkade Karl Marx?

11 / 19

Vilken ideologi förespråkar höjda skatter för de rika?

12 / 19

Vilken ideologi sätter miljön främst?

13 / 19

Vad är en politisk ideologi?

14 / 19

Vilken ideologisk bakgrund har Kristdemokraterna?

15 / 19

Vilken ideologi förespråkar att man ska få välja skola?

16 / 19

Vilken ideologisk bakgrund har Moderaterna

17 / 19

Vilken/vilka ideologier är idag dominerande i svensk politik?

18 / 19

Vilken ideologi förespråkar gamla traditioner och att man ska skynda långsamt?

19 / 19

Vilken ideologi anser att man ska få behålla så mycket av sin lön som möjligt?

Your score is

The average score is 81%

0%