Hinduism Quiz

/34
0 votes, 0 avg
13

Hinduism Quiz

1 / 34

Vad är målet med livet, enligt en hindu?

2 / 34

Shiva statue

Vilken hinduisk gud associeras med förstörelse och transformation?

3 / 34

Människor föds in i olika grupper.

4 / 34

Vilken festival firar den seger av ljuset över mörkret och kunskap över okunnighet?

5 / 34

Hur gammal är hinduismen som religion?

6 / 34

Vad är namnet på det hinduiska begreppet för ödet och handlingarnas konsekvenser?

7 / 34

Vad kallas det hinduiska systemet av kroppsliga övningar och andliga discipliner?

8 / 34

Vad kallas klädseln som traditionellt bärs av kvinnor i Indien/inom hinduismen?

9 / 34

Vilken gud är det här?

10 / 34

En gud som visar sig i mänsklig form kallas?

11 / 34

Vad kallas det som man uppnår när man slipper återfödas mer inom hinduismen?

12 / 34

Vilken gud är det här?

13 / 34

Vad kallas tron på flera gudar?

14 / 34

woman in gold and red sari dress

Vilken gud är det här?

15 / 34

Vilken är hinduernas heliga flod?

16 / 34

Vad är namnet på det hinduiska begreppet för rätt handling och moral?

17 / 34

person holding white ceramic plate with fruits

Vad är namnet på den hinduiska ritualen som innebär att man offrar offergåvor till gudarna?

18 / 34

Vad kallas cykeln av födelse, död och återfödelse inom hinduismen?

19 / 34

Ett annat ord för "gudstjänst" inom hinduismen?

20 / 34

I vilket land består ca 80% av invånarna av hinduer?

21 / 34

Vilken gud är det här?

22 / 34

Ett annat namn på den stora världssjälen?

23 / 34

Vem är den mest älskade guden inom hinduismen som betraktas som den fullständiga inkarnationen av Vishnu?

24 / 34

Vilken festival firas med färgglada pulver och vattenkrig?

25 / 34

Vad kallas tron på återfödelse med ett annat ord?

26 / 34

Hur många hinduer finns det i världen?

27 / 34

a glass jar with a lid

Vilken helig symbol representerar en enhet mellan det gudomliga och det mänskliga inom hinduismen?

28 / 34

Shiva statue

Vem är den trefaldiga guden inom hinduismen som representerar Skapelse, Bevarande och Förstörelse?

29 / 34

Vilken av följande är en gammal hinduisk textsamling?

30 / 34

Vad är namnet på den heliga texten som innehåller en konversation mellan prins Arjuna och guden Krishna?

31 / 34

Vilken stad sägs ha grundats av Shiva, som även gift sig här?

32 / 34

Shiva statue

Vilken gud är det här?

33 / 34

Vem är skaparguden inom hinduismen?

34 / 34

De goda eller onda gärningarna man utför bildar detta?