Kristendom Quiz

5 votes, 4.6 avg
46

Kristendom Quiz

1 / 27

Vad heter den viktigaste bönen inom Kristendomen?

2 / 27

När firar vi Jul i Sverige?

3 / 27

Vad har Kristendomen fått sitt namn ifrån?

4 / 27

Vilka är de tre stora grupperna inom Kristendomen?

5 / 27

Hur många var Jesus lärjungar?

6 / 27

Vad föreställer krubban som finns på bild eller som finns byggd?

7 / 27

I vilka delar delas Bibeln in i?

8 / 27

Vad stämmer om den Ortodoxa kyrkan?

9 / 27

Under hur många dagar var Jesus död och begravd i grottan?

10 / 27

En viktig symbol för Kristendomen är...

11 / 27

Ungefär när startade Kristendomen?

12 / 27

Hur många sakrament har Katolikerna?

13 / 27

Vad är Treenigheten inom kristendomen?

14 / 27

Varför firar vi Jul?

15 / 27

Vilka sakrament har protestanterna?

16 / 27

Vad är den "Gyllene regeln" som finns i de flesta religionerna?

17 / 27

Varför firar vi advent?

18 / 27

Varför firar vi påsken?

19 / 27

En viktig ceremoni är dopet. Vad händer då?

20 / 27

Vad kallas platsen där kristna samlas och håller Gudstjänst?

21 / 27

Vad kallas Kristendomens heliga bok?

22 / 27

Vad är ett krucifix?

23 / 27

Vad är en bön?

24 / 27

Vad är ett helgon?

25 / 27

En Psalm är detsamma som..

26 / 27

När en person gör något som är fel och inte enligt Bibeln så har man?

27 / 27

Gud kan beskrivas på 3 olika sätt. Vilka?

Your score is

0%