Gradnätet & inre/yttre krafter

Gradnätet:
Gradnätet är ett globalt koordinatsystem som används för att exakt definiera och mäta platser på jordens yta. Det är baserat på longitud (längdgrad) och latitud (breddgrad) och delar jordens yta i ett nätverk av linjer som möjliggör noggrann positionsbestämning. Longitudmätningar mäts i grader öst eller väst från Greenwich-meridianen, medan latitud mäts i grader norr eller söder från ekvatorn. Gradnätet är avgörande för navigation, kartografi och geografisk informationssystem (GIS) och används över hela världen för att fastställa exakta platser.

Jordens inre och yttre krafter:
Jordens yta och dess inre påverkas av en mängd olika krafter. De yttre krafterna inkluderar:
1. Gravitation: Jordens dragningskraft som påverkar allt på dess yta och orsakar viktkraften hos föremål.
2. Solstrålning: Solens energi som driver väder och klimat och påverkar temperaturer på jorden.
3. Atmosfäriska krafter: Vindar, lufttryck och nederbörd som påverkar ytan och landskapet genom erosion och vittring.
4. Vattenkraft: Floder, sjöar och hav påverkar jordytan genom erosion och avlagringar.

Jordens inre krafter inkluderar:
1. Tektoniska krafter: Rörelser i jordens litosfärplattor som orsakar jordbävningar, vulkaner och bergbildning.
2. Magmaflöden: Smält lava och magma som tränger upp genom jordskorpan och bildar vulkaner.
3. Jordvärme: Värme som genereras av radioaktivt sönderfall i jordens inre och driver geotermisk energi och rörelser i jordens mantel.

Dessa krafter är avgörande för att forma jordens landskap och påverka dess geologiska och klimatiska förhållanden. Sammantaget är det en komplex väv av krafter som ständigt interagerar och formar vår planet.