Förintelsen

Förintelsen – Mellankrigstiden och Andra Världskriget

Förintelsen – Mellankrigstiden och Andra Världskriget

Förintelsen var en av de mest fasansfulla händelserna i mänsklighetens historia. Här är 30 viktiga händelser från mellankrigstiden och andra världskriget som ledde fram till Förintelsen: