Quiz: Produktion, transport och handel

0%
0 votes, 0 avg

Produktion, transport och handel

1 / 24

Stora företag som är verksamma i många länder t.ex. Nestlé, Coca Cola, Samsung, IKEA.

2 / 24

Verksamheter som utvinner råvaror ur mark och vatten.

3 / 24

Ett samhälle där robotar tagit över industrin och där de flesta jobbar i den tredje och fjärde sektorn

4 / 24

När företagets koppling till ursprungslandet blivit så svag att de betraktas som globala aktörer

5 / 24

Vad kallas den historiska perioden då samhällen gick från att vara främst jordbrukssamhällen till att fokusera på fabrikstillverkning och teknologiska framsteg, vilket ledde till snabba förändringar i arbetslivet och samhället som helhet?

6 / 24

Vad kallas det när företag och industrier är involverade i att producera och sälja varor eller tjänster för att tjäna pengar?

7 / 24

Handel mellan olika länder blir billigare och enklare när den är befriad från tullar och andra hinder.

8 / 24

Vad kallas det när man handlar på internet istället för i fysiska butiker?

9 / 24

Stater och samhällen över hela jorden knyts samman och blir alltmer beroende av varandra

10 / 24

När länder går samman och tar bort tullar mellan sig, men behåller gemensamma eller individuella tullar gentemot omvärlden, som exempelvis inom EU.

11 / 24

Näringsgren som sysslar med tjänster. (Offentliga tjänster och Privata tjänster )

12 / 24

Vad kallas de olika produkter och saker som vi köper och säljer i affärer, och de kan vara allt från kläder och elektronik till mat och leksaker?

13 / 24

Något som du kan köpa men som inte är en vara t.ex. hårklippning, datasupport, städning, cykelreparation, sjukvård

14 / 24

Vilket ord används för den plats där köpare och säljare möts för att handla med varor och tjänster?

15 / 24

Saker som finns i naturen och som blir mer användbara och värdefulla när man bearbeta dem, som till exempel järnmalm, olja och kakao.

16 / 24

Forskning och information - Välutbildade medarbetare - T.ex. AstraZeneca.

17 / 24

Sätt att förflytta något från punkt A till punkt B. T.ex. tåg, lastbil eller båt.

18 / 24

Viktiga faktorer (anledningar och omständigheter) som avgör varför företag förlägger sin produktion till ett visst geografiskt område.

19 / 24

Vad kallas den grundläggande uppbyggnaden av saker som behövs för att ett samhälle ska fungera smidigt, som vägar, elledningar och internet?

20 / 24

När man säljer varor till andra länder.

21 / 24

När man köper varor från andra länder.

22 / 24

Den verksamhet som bedrivs av kommun, landsting och stat.

23 / 24

Vad kallas processen där råmaterial omvandlas till färdiga varor eller produkter?

24 / 24

Näringsgren som sysslar med förädling av råvaror - t.ex. fiskpinnar, konserver, pappersmassa - Ex. SSAB"

Your score is

The average score is 89%

0%