Hållbar Utveckling

Hållbar utveckling handlar om att göra saker på ett sätt som är bra för både nuet och framtiden. Det handlar om att hitta balansen mellan att tillgodose våra behov idag och se till att kommande generationer också har möjligheten att göra det. Det innebär att vi försöker använda jordens resurser på ett sätt som är snällt mot miljön och samtidigt tar hänsyn till sociala och ekonomiska aspekter. Kort sagt handlar hållbar utveckling om att skapa en bättre värld som kan vara hållbar och trivsam för alla, nu och i framtiden.