Samhällskunskap

Samhällskunskap är ett ämne som fokuserar på att förstå samhällets olika delar och hur de fungerar. Det innefattar studier av politik, ekonomi, kultur, mänskliga rättigheter och samhälleliga strukturer. Genom samhällskunskap får eleverna kunskap om hur beslut tas inom samhället, hur samhällen utvecklas över tid och vilken roll individer spelar i samhällsutvecklingen. Det är ett viktigt ämne som hjälper elever att bli medvetna medborgare och delta aktivt i samhällsfrågor.