Historia

Historia är studiet av det förflutna, inklusive händelser, personer, kulturer och samhällen som har format världen som vi känner den idag. Det innebär att undersöka och försöka förstå tidigare händelser, deras orsaker och konsekvenser. Historia omfattar allt från antika civilisationer och krig till politiska, ekonomiska och sociala förändringar över tid. Det är ett viktigt ämne som hjälper oss att lära av erfarenheter från det förflutna och förstå hur vår nuvarande värld har utvecklats.