Välstånd Och Fattigdom I Världen (Quiz)

0%
3 votes, 3.7 avg
12

Välstånd Och Fattigdom I Världen

1 / 10

Vad kan vi se på det här diagrammet?

2 / 10

Vad kan minska fattigdomen i världen?

3 / 10

Vad var ”kolonier” för något?

4 / 10

Vad står BNP för?

5 / 10

Vad stämmer för det här diagrammet?

6 / 10

Vad står HDI för?

7 / 10

Vilka av dessa exempel kan påverka ett lands ekonomi negativt?

8 / 10

Vilken världsdel har störst befolkning?

9 / 10

Vad är den största faktorn till att befolkningen ökar?

10 / 10

Var i världen är fattigdomen som störst.

Your score is

The average score is 85%

0%