Mellan, andra och efterkrigstiden

Mellankrigstiden (1919-1939):
Mellankrigstiden var perioden mellan första och andra världskriget. Efter första världskriget förändrades Europas karta avsevärt med omstruktureringar och avkolonialisering. Tyskland drabbades av ekonomisk kris och politisk instabilitet. En radikal ideologi som nazismen växte sig starkare, och den ekonomiska depressionen på 1930-talet förvärrade läget i hela världen. Tyskland invaderade Polen 1939, vilket ledde till andra världskrigets början.

Andra världskriget (1939-1945):
Andra världskriget var den mest förödande konflikten i mänsklighetens historia. Det utkämpades huvudsakligen mellan axelmakterna (Tyskland, Italien, Japan) och de allierade (Storbritannien, USA, Sovjetunionen med flera). Kriget innebar stora förluster, inklusive förintelsen av miljontals människor i nazisternas koncentrationsläger. Andra världskriget avslutades 1945 efter atombomberna i Hiroshima och Nagasaki, vilket ledde till Japans kapitulation.

Efterkrigstiden (1945-nutid):
Efterkrigstiden präglades av återuppbyggnad, kalla kriget mellan västmakterna och östblocket, samt avkolonialisering. USA och Sovjetunionen blev de dominerande supermakterna, och dessa spänningar påverkade internationella relationer under decennier. Europeiska länder återuppbyggde sina ekonomier genom Marshallplanen, medan Västtyskland och Östtyskland delades av en mur. Efter andra världskriget har världen upplevt många geopolitiska omvälvningar och konflikter, inklusive Koreakriget, Vietnamkriget och kalla krigets slut 1991. Efter det har globalisering och teknologisk utveckling spelat en betydande roll i världshändelserna.