Världens befolkning (Quiz)

0%
0 votes, 0 avg
39

Världens befolkning (Quiz)

1 / 25

Ett annat ord för människor som flyttar...

2 / 25

Vad heter befolkningslära med ett annat ord?

3 / 25

Vad är immigration?

4 / 25

Vad är migration?

5 / 25

Vad är familjeplanering?

6 / 25

Vad är pull-faktorer?

7 / 25

Om du emigrerar, så...

8 / 25

Vad är emigration?

9 / 25

Vad är demografi?

10 / 25

Vad av dessa är en Push-faktor?

11 / 25

Vad är tätbygd?

12 / 25

En plats där inte så många människor bor är...?

13 / 25

Vad är födelseöverskott?

14 / 25

Nativitet är ett annat ord för...

15 / 25

Vilken är en vanlig orsak till spädbarnsdödlighet?

16 / 25

Vad är push-faktorer?

17 / 25

Ordet nativitet betyder....

18 / 25

Vad betyder begreppet Urbanisering?

19 / 25

Vad är spädbarnsdödlighet?

20 / 25

Vad av dessa är en Pull-faktor?

21 / 25

Vilket av följande begrepp betyder invandring?

22 / 25

Vad är mortalitet?

23 / 25

Familjeplanering är en metod för att påverka...

24 / 25

Vilken av dessa är en konsekvens av befolkningsfördelningen?

25 / 25

Vad är nativitet?

Your score is

The average score is 79%

0%