Jordens inre och yttre krafter Quiz

0 votes, 0 avg
4

Geografi

Jordens inre och yttre krafter

1 / 29

Magma är lava.

2 / 29

Jordens inre krafter är t ex när plattor krockar och de skrynklas ihop. Vad bildas då?

3 / 29

Vad består jorden av?

4 / 29

Hur många jordbävningar drabbas jorden av varje år? (ungefär)

5 / 29

Hur uppkommer en jordbävning?

6 / 29

Vad orsakas yttre krafter av?

7 / 29

Människan ses som en nedbrytande kraft pga sprängningar vid väg- och husbyggen.

8 / 29

Richterskala berättar hur stark en jordbävning är.

9 / 29

Vad kallas lavan innan den kommer ut ur vulkanen?

10 / 29

Jordens yttre krafter (vind, vågor mm) får energi från solen. Exempel på sådana krafters påverkan är:

11 / 29

Hur tjock är jordskorpan?

12 / 29

Vad heter den jättestora kontinent som fanns för flera miljoner år sedan?

13 / 29

Vad är det för speciellt med Island?

14 / 29

Vad heter jordklotets yttersta del?

15 / 29

Jordskorpans plattor rör sig och det kallas plattektonik. Vilken platta ligger Sverige på?

16 / 29

Vad heter jordklotets innersta del?

17 / 29

Vad menas med frostsprängning?

18 / 29

Jordbävningar sker oftast mitt på kontinentalplattor, inte där plattor möts.

19 / 29

Jorden består av flera pusselbitar. Vad kallas dessa?

20 / 29

Vilken av följande är INTE en naturkatastrof?

21 / 29

Vad är magma?

22 / 29

Epicentrum är platsen rakt ovanför en jordbävning.

23 / 29

Vilken temperatur är det i jordens kärna?

24 / 29

Alfred Wegener kom fram till att jordskorpan satt ihop för många miljoner år sedan. Vad hette den superkontinenten?

25 / 29

När inlandsisen försvann skedde en förändring som forfarande händer. Vad?

26 / 29

Vilka fördelar finns med att bo vid vulkaner? (T ex på Island)

27 / 29

Jordens inre krafter är t ex när plattor glider isär. Vad bildas då?

28 / 29

Seismograf mäter temperaturen.

29 / 29

Om en jordbävning sker under havsytan kan något bildas. Vad?