Ekonomiskt Kretslopp Quiz

/40
13 votes, 1.9 avg
101

Ekonomiskt Kretslopp Quiz

1 / 40

Vilken term beskriver den totala mängden varor och tjänster som är tillgängliga för försäljning på marknaden?

2 / 40

Vilken term beskriver när ett land försöker skydda sin inhemska industri genom att införa handelshinder?

3 / 40

Vad är deflation?

4 / 40

Vad är en inkomst?

5 / 40

Vad betalas den offentliga sektorn med?

6 / 40

Vad innebär begreppet "finanspolitik"?

7 / 40

Vad är lön?

8 / 40

Hur stor är kommunalskatten?

9 / 40

Vad kallas det ekonomiska systemet där staten äger och kontrollerar alla produktionsmedlen?

10 / 40

Vad är konkurrens?

11 / 40

Vad är monopol?

12 / 40

Vad kallas det ekonomiska systemet där regeringen äger och kontrollerar produktionsmedlen?

13 / 40

Hur förkortas aktiebolag?

14 / 40

Värdet mellan ett lands varuexport och varuimport under ett år.

15 / 40

Vad är riksbankens främste uppgift?

16 / 40

Vad är arbetskraft?

17 / 40

Vilket begrepp beskriver när ett lands exportvärde är större än dess importvärde?

18 / 40

Vad är välfärd?

19 / 40

Vad är bidrag?

20 / 40

Vad gör en bank?

21 / 40

Vilken term beskriver när priserna på varor och tjänster ökar över tid?

22 / 40

Var finns råvaror?

23 / 40

Vad är lågkonjunktur?

24 / 40

Vad är utgifter?

25 / 40

Vad är en högkonjunktur?

26 / 40

Vad kännetecknar en planekonomi?

27 / 40

Hur stor är momsen?

28 / 40

Vad är inflation?

29 / 40

Vad kännetecknar en marknadsekonomi?

30 / 40

Vad kännetecknar en blandad ekonomi?

31 / 40

Vad är en aktie?

32 / 40

Vad är valuta?

33 / 40

Vad är ett ekonomiskt kretslopp?

34 / 40

Vad innebär begreppet "tjänst" på arbetsmarknaden?

35 / 40

Vilken term beskriver den ekonomiska perioden med hög arbetslöshet och låg ekonomisk aktivitet?

36 / 40

Vad är en vara?

37 / 40

Vilket ekonomiskt mått mäter den totala produktionen av varor och tjänster inom ett land?

38 / 40

Hur stor är den normala arbetsavgiften?

39 / 40

Vad betyder ekonomi?

40 / 40

Vad är realkapital?

Your score is

The average score is 76%

0%