Första världskriget Quiz

Första världskriget 28 juli 1914 – 11 nov. 1918

1 / 20

Vad hette det fredsavtal som avslutade första världskriget?

2 / 20

Vilket land fick skulden för kriget i Versaillesfördraget?

3 / 20

Vilket land var inte en del av Ententen?

4 / 20

Vem var den tyske kejsaren under första världskriget?

5 / 20

Vilket land bytte sida och anslöt sig till Ententen 1915?

6 / 20

Vilka länder tillhörde Trippelalliansen?

7 / 20

Vilken typ av kemisk vapen användes för första gången under första världskriget?

8 / 20

Vilken händelse anses ha utlösts första världskriget?

9 / 20

Vad kallades det system av långa, smala diken som soldaterna grävde och stred från?

10 / 20

Vilket land utkämpade Tyskland mestadels av sina strider mot på västfronten?

11 / 20

Vad var Lusitania?

12 / 20

Vad hette den tyska planen att snabbt besegra Frankrike genom att invadera genom Belgien?

13 / 20

Vad var "No Man's Land"?

14 / 20

Vilket av följande var ett av skälen till att USA gick med i första världskriget?

15 / 20

Vilket år gick USA in i kriget?

16 / 20

Vilket år slutade första världskriget?

17 / 20

Vilken internationell organisation bildades efter första världskriget för att försöka förhindra framtida krig?

18 / 20

Vilket slag är känt som det längsta i första världskriget?

19 / 20

När började första världskriget?

20 / 20

Vad kallades det system av långa, smala diken som soldaterna grävde och stred från?

Your score is

The average score is 100%

0%