Demokrati & Diktatur (Quiz)

0%
0 votes, 0 avg
28

Demokrati & Diktatur

1 / 23

DEMOKRATI: MAJORITETSPRINCIPEN vid en omröstning eller val betyder att ......

2 / 23

DEMOKRATI: Vad kallas rätten till att FRITT får YTTRA sina åsikter offentligt ?

3 / 23

DEMOKRATI: Demokrati betyder .....

4 / 23

DEMOKRATI: Vad är RÄTTSSÄKERHET

5 / 23

DEMOKRATI I SVERIGE: Det är statsministern som beslutar nya lagar.

6 / 23

DEMOKRATI: Vilka 3 alternativ är kännetecken på en bra demokrati? (Välj 3 alternativ)

7 / 23

DIKTATUR: Vad är en enpartistat (som till exempel Kina)?

8 / 23

DEMOKRATI: Folkomröstning betyder att alla med rösträtt i ett land får rösta i en speciell fråga

9 / 23

DEMOKRATI: Vad betyder rösträtt?

10 / 23

DEMOKRATI: När medborgarna RÖSTAR fram REPRESENTANTER (till exempel till riksdagen) kallas det för :

11 / 23

DEMOKRATI I SVERIGE: Hur många platser (representanter) är det i Riksdagen?

12 / 23

DIKTATUR: Vem har högsta makten i ett teokrati (som till exempel Iran)?

13 / 23

DEMOKRATI I SVERIGE: Vilken har den dömande makten, som t.ex. avgör om någon har brutit lagen och bör straffas.

14 / 23

DEMOKRATI: Vad kallas det när MAKT DELAS UPP mellan de som beslutar lagar, de som verkställer lagarna och de som dömer?

15 / 23

DIKTATUR: Vilka 2 av följande länder anses vara diktaturer (välj 2 alternativ)?

16 / 23

DIKTATUR: En diktator är någon som i fria val är röstat fram av folket till att leda landet.

17 / 23

DEMOKRATI: Diskriminering betyder att INTE alla behandlas lika bra. Några individer eller grupper har mindre värde.

18 / 23

DIKTATUR: Vilka 2 alternativ är kännetecken på ett DIKTATUR?

19 / 23

DEMOKRATI I SVERIGE: Riksdagen bestämmer saker som gäller ....

20 / 23

DEMOKRATI: Fria val betyder ...

21 / 23

DEMOKRATI I SVERIGE: Hur ofta är det riksdagsval (val av representanter till riksdagen) i Sverige?

22 / 23

DEMOKRATI I SVERIGE: Vilka är 3 av Riksdagens viktigaste uppgifter? (3 svarsalternativ är rätt - välj 3 svar)

23 / 23

DIKTATUR: Vad är censur?

Your score is

The average score is 84%

0%