Gradnät och klimatzoner (Quiz)

0%
0 votes, 0 avg
1

Gradnät och klimatzoner

1 / 27

Vilken klimatzon är detta?

2 / 27

Vilka ungefärliga koordinater har Beijing?

3 / 27

Vad heter den vita världsdelen?

4 / 27

Vilken klimatzon är detta?

5 / 27

Ett stort problem i den subtropiska zonen är...

6 / 27

Vad heter den rosa världsdelen?

7 / 27

Vilken klimatzon är detta?

8 / 27

Vad heter den gröna världsdelen?

9 / 27

Ett problem i polarzonen är att...

10 / 27

Vilka ungefärliga koordinater har Johannesburg?

11 / 27

Vilken klimatzon är detta?

12 / 27

Ett problem i den tropiska zonen är...

13 / 27

Vad heter den gula världsdelen?

14 / 27

Vad heter den orange världsdelen?

15 / 27

I vilken klimatzon ligger Storbritannien?

16 / 27

Vad heter den lila världsdelen?

17 / 27

Typiskt för ett tempererat fastlandsklimat är...

18 / 27

Vad stämmer in på nordpolen (Arktis)?

19 / 27

Vilka ungefärliga koordinater har Kairo?

20 / 27

I vilken klimatzon ligger Mexiko och Egypten?

21 / 27

Vilken längdgrad ligger Stockholm på?

22 / 27

I vilken klimatzon ligger Sverige och Tyskland?

23 / 27

Vilka landområden ser för stora ut på de vanligaste kartorna?

24 / 27

Vad heter den röda världsdelen?

25 / 27

I vilken klimatzon ligger Brasilien och Kongo?

26 / 27

Typiskt för ett tempererat kustklimat är...

27 / 27

Mer än 70 % av jordens yta är...

Your score is

The average score is 78%

0%