Islam

Islam är en av världens största religioner och grundades på 600-talet i nuvarande Saudiarabien av profeten Muhammed. Centralen i islams tro är tron på en enda Gud, Allah. Islam betonar vikten av underkastelse (islam på arabiska) till Guds vilja och följer en helig bok känd som Koranen, som anses vara Guds ord som uppenbarades för Muhammed.

Islam betonar de fem pelarna, som är grundläggande riter och plikter för varje muslim:

  1. Shahada: Trons bekännelse, vilket innebär att det finns ingen annan Gud än Allah och Muhammed är hans profet.
  2. Salat: Den dagliga bönen som muslimerna ska utföra fem gånger om dagen i riktning mot Mekka.
  3. Zakat: Den obligatoriska välgörenheten, där muslimer ger en del av sin förmögenhet till de behövande.
  4. Sawm: Fastan under den heliga månaden Ramadan, då man avhåller sig från mat och dryck under dagtid.
  5. Hajj: Om möjligt ska varje muslim som har möjlighet besöka den heliga staden Mekka minst en gång i sitt liv.

Islam lär också att människor har fri vilja och ansvar för sina handlingar. Troende muslimer tror på en upprättelse och en domens dag då alla människors handlingar kommer att granskas av Gud.

Islam har en stor inverkan på kultur, samhälle och politik i många länder runt om i världen. Det finns olika sekter och riktningar inom islam, som sunni och shia, och olika kulturella tolkningar av religionen. Islam har en rik tradition av konst, arkitektur och vetenskap, och har bidragit till mänsklighetens kunskap och historia på många sätt.