Hinduism

Hinduism är en av världens äldsta religioner och har sina rötter i Indien. Den utgör en mångfacetterad och komplex tro med olika gudar och trosuppfattningar. I hinduismen tror man på återfödelse och karma, vilket innebär att ens handlingar i detta liv påverkar ens öde i nästa liv. Centrala koncept inkluderar dharma (livsplikt), yoga (andlig praktik), och moksha (frigörelse från återfödelse).

Hinduismens gudar inkluderar Brahma (skaparguden), Vishnu (bevarareguden), och Shiva (förstörarguden), men det finns tusentals andra gudar och gudinnor. Hinduismens heliga texter inkluderar Vedas och Upanishader, samt de episka berättelserna i Ramayana och Mahabharata.

Hinduism betonar vikten av respekt för allt liv och naturen, och det finns olika ritualer och ceremonier som används för att dyrka gudarna och uppnå andlig utveckling. Hinduismen är en viktig del av indisk kultur och har påverkat konst, arkitektur och samhälle i Indien under årtusenden.