Judendom

Judendom är en av världens äldsta monoteistiska religioner och har en rik historia och kultur. Den grundades för mer än 3 500 år sedan i Mellanöstern och är nära kopplad till det judiska folket. Judendomens centrala trosartikel är tron på en enda Gud, Jahve (eller Jehova).

Den heliga skriften inom judendomen är Tanakh, som består av tre delar: Tora (de fem Moseböckerna), Profeterna och Skrifterna. Tora innehåller de grundläggande lagarna och berättelserna om Israels folk, inklusive Mose och förbundet på Sinai-berget.

Inom judendomen finns olika trosinriktningar, varav de två största är ortodox judendom och reformjudendom, med olika tolkningar av religiösa lagar och traditioner.

Judendom betonar etiska principer och rättfärdighet, och många av dessa principer återfinns i Tio Guds bud, som inkluderar ”Du skall inte mörda” och ”Du skall inte stjäla.” Det finns också ett starkt fokus på samhällsgemenskap och gudstjänst i synagogan. Rabbiner, religiösa lärda, fungerar som andliga ledare inom judiska samhällen.

Viktiga högtider inom judendomen inkluderar Chanukka, Pesach (påsk), och Yom Kippur (försoningsdagen). Judendomen har en stor inverkan på kultur, filosofi och religion runt om i världen och har gett upphov till andra monoteistiska religioner som kristendom och islam. Dessutom har den judiska diasporan resulterat i judiska samhällen över hela världen.