Quiz: Gradnätet och jordens inre och yttre krafter

/9

Gradnät Quiz

"Quizet som lyfter ditt kunskap om gradnätet!"

1 / 9

Vad är det primära ändamålet med ett GPS-system (Global Positioning System)?

2 / 9

Vilken av följande nollmeridianer används som referenspunkt för longitud 0 grader?

3 / 9

Vad är longitud och latitud i gradnätet?

4 / 9

Vad är den maximala latituden för den geografiska nordpolen i gradnätet?

5 / 9

Vad är den lägsta möjliga longituden på gradnätet?

6 / 9

Vilket av följande är en parallellcirkel i gradnätet?

7 / 9

Vad är den maximala longituden för den internationella datumlinjen i gradnätet?

8 / 9

Vad är syftet med ett gradnät?

9 / 9

Vilket gradintervall används oftast för longitud på gradnätet?

Your score is

The average score is 38%

0%

jorden inre och yttre krafter

1 / 1

Vad heter den yttersta lagert av jordskorpan

Your score is

The average score is 33%

0%