Jämviktspris Diagram

Jämviktspris är pris som uppstår när det finns ett lika stort utbud som efterfrågan. Om utbudet är för stort av en viss vara så innebär det ofta att priset sjunker tills man har uppnått det så kallade jämviktspriset. Jämviktspriset ändras i takt med utbudet och efterfrågan. Det som styr jämviktspriset är i grund och botten hur stor efterfrågan det finns på en vara eller tjänst. Ett jämviktspris är uppnått när prisnivåerna från både producenter och konsumenter möts och både producenter och konsumenter är nöjda.

Jämviktspris

.